organizacje pożytku publicznego

ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE "CIVILITAS" - ZIELONA GÓRA

 • KRS:0000020187
 • Nazwa: ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE "CIVILITAS"
 • Adres:65-034 ZIELONA GÓRA, BOHATERÓW WESTERPLATTE 27 / 103
 • Miasto:ZIELONA GÓRA
 • Gmina:M. ZIELONA GÓRA
 • Powiat:M. ZIELONA GÓRA
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-02-19
 • Adres WWW:http://www.civilitas.org.pl
 • Konto bankowe:96124020181111000027024704
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZIELONA GÓRA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE