organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JAKTOROWA - CHYLICE-KOLONIA

  • KRS:0000218403
  • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JAKTOROWA
  • Adres:96-313 JAKTORÓW, WOJSKA POLSKIEGO 40
  • Miasto:CHYLICE-KOLONIA
  • Gmina:JAKTORÓW
  • Powiat:GRODZISKI
  • Województwo:MAZOWIECKIE
  • Data nadania cechy OPP:2005-09-23
  • Konto bankowe:94102010550000980201073709
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Znajdź OPP