organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI OPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY - OPOLE

 • KRS:0000015129
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI OPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
 • Adres:45-075 OPOLE, KRAKOWSKA 41 / B
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-10
 • Adres WWW:http://tpdoor.interia.pl
 • Konto bankowe:77889800032001000039840001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE