organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZE - ZIELONA GÓRA

 • KRS:0000080395
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZE
 • Adres:65-076 ZIELONA GÓRA, REJA 3 / 1
 • Miasto:ZIELONA GÓRA
 • Gmina:M. ZIELONA GÓRA
 • Powiat:M. ZIELONA GÓRA
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-08
 • Konto bankowe:23109015350000000053019136
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZIELONA GÓRA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE