organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W SKOSZYNIE - NOWY SKOSZYN

 • KRS:0000025197
 • Nazwa: TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W SKOSZYNIE
 • Adres:27-425 WAŚNIÓW, NOWY SKOSZYN 65
 • Miasto:NOWY SKOSZYN
 • Gmina:WAŚNIÓW
 • Powiat:OSTROWIECKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-29
 • Adres WWW:http://www.schroniskoskoszyn.pl/
 • Konto bankowe:79850700042008800007100001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE