organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ZIEMI LIPOWIECKIEJ - WYGIEŁZÓW

 • KRS:0000007632
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ZIEMI LIPOWIECKIEJ
 • Adres:32-551 BABICE, LIPOWIECKA 3
 • Miasto:WYGIEŁZÓW
 • Gmina:BABICE
 • Powiat:CHRZANOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-22
 • Konto bankowe:44106000760000320001096498
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE