organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA - SIERCZYNEK

 • KRS:0000021066
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA
 • Adres:66-320 TRZCIEL, 63
 • Miasto:SIERCZYNEK
 • Gmina:TRZCIEL
 • Powiat:MIĘDZYRZECKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-22
 • Adres WWW:http://www.fosterparents.org.pl
 • Konto bankowe:57109013620000000036068897
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE