organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU "IM-PULS" - KLUCZBORK

 • KRS:0000220414
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU "IM-PULS"
 • Adres:46-200 KLUCZBORK, WOŁCZYŃSKA 25
 • Miasto:KLUCZBORK
 • Gmina:KLUCZBORK
 • Powiat:KLUCZBORSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-26
 • Konto bankowe:29102036680000540201594902
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KLUCZBORK
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE