organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET LUDOWY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO - WOLA SĘKOWA

 • KRS:0000021264
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET LUDOWY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO
 • Adres:38-505 BUKOWISKO, 37
 • Miasto:WOLA SĘKOWA
 • Gmina:BUKOWSKO
 • Powiat:SANOCKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-22
 • Adres WWW:http://www.uniwlud.republika.pl
 • Konto bankowe:93864211842018001722150001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP