organizacje pożytku publicznego

"STOWARZYSZENIE SŁUŻB GRUP RODZINNYCH AL-ANON" - POZNAŃ

 • KRS:0000082338
 • Nazwa: "STOWARZYSZENIE SŁUŻB GRUP RODZINNYCH AL-ANON"
 • Adres:61-675 POZNAŃ, OS. WICHROWE WZGÓRZE 12C
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-21
 • Adres WWW:http://www.al-anon.org.pl
 • Konto bankowe:64102040270000180203818358
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE