organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU "PRZYJAŹNI PODMOKLOM" - PODMOKLE MAŁE

 • KRS:0000302805
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU "PRZYJAŹNI PODMOKLOM"
 • Adres:66-110 BABIMOST, 30
 • Miasto:PODMOKLE MAŁE
 • Gmina:BABIMOST
 • Powiat:ZIELONOGÓRSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-30
 • Adres WWW:http://www.podmokle.pl
 • Konto bankowe:33966000070004631420000010
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE