organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY CMOLAS - CMOLAS

 • KRS:0000014715
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY CMOLAS
 • Adres:36-105 CMOLAS, / 269A
 • Miasto:CMOLAS
 • Gmina:CMOLAS
 • Powiat:KOLBUSZOWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-12
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszenie.cmolas.pl
 • Konto bankowe:70918010212002100081100001
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CMOLAS
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE