organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DZIECIĘCE MARZENIA" - NIEPOŁOMICE

 • KRS:0000150740
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DZIECIĘCE MARZENIA"
 • Adres:32-005 NIEPOŁOMICE, TARGOWA 5
 • Miasto:NIEPOŁOMICE
 • Gmina:NIEPOŁOMICE
 • Powiat:WIELICKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-08-29
 • Konto bankowe:10861900060060060013000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NIEPOŁOMICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE