organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KLUCZBORKU - KLUCZBORK

 • KRS:0000117221
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KLUCZBORKU
 • Adres:46-203 KLUCZBORK, NORWIDA 19
 • Miasto:KLUCZBORK
 • Gmina:KLUCZBORK
 • Powiat:KLUCZBORSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-23
 • Konto bankowe:67887600090035711720000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KLUCZBORK
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE