organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI" - GARZYN

 • KRS:0000303255
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI"
 • Adres:64-120 KRZEMIENIEWO, LESZCZYŃSKA 50
 • Miasto:GARZYN
 • Gmina:KRZEMIENIEWO
 • Powiat:LESZCZYŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-02-25
 • Adres WWW:http://www.zsgarzyn.gt.pl
 • Konto bankowe:63106000760000320001284433
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
Znajdź OPP