organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RADLIŃSKIE BIURO PORAD OBYWATELSKICH - RADLIN

 • KRS:0000159526
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RADLIŃSKIE BIURO PORAD OBYWATELSKICH
 • Adres:44-310 RADLIN, SOLSKIEGO 15
 • Miasto:RADLIN
 • Gmina:RADLIN
 • Powiat:WODZISŁAWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-15
 • Konto bankowe:70846800000010003003310001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADLIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE