organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNA SZKOŁA" - ROGI

 • KRS:0000162633
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNA SZKOŁA"
 • Adres:38-430 MIEJSCE PIASTOWE, 266
 • Miasto:ROGI
 • Gmina:MIEJSCE PIASTOWE
 • Powiat:KROŚNIEŃSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-21
 • Konto bankowe:86864210412006400183480001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE