organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W SULĘCINIE - SULĘCIN

 • KRS:0000258348
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W SULĘCINIE
 • Adres:69-200 SULĘCIN, LIPOWA 12
 • Miasto:SULĘCIN
 • Gmina:SULĘCIN
 • Powiat:SULĘCIŃSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-30
 • Konto bankowe:61836900087101058820000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SULĘCIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE