organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRAWA FINANSOWEGO "AUREUS" - OPOLE

 • KRS:0000275328
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRAWA FINANSOWEGO "AUREUS"
 • Adres:45-359 OPOLE, PLEBISCYTOWA 5
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-02-28
 • Adres WWW:http://www.aureus.org.pl
 • Konto bankowe:08203000451110000001363490
 • Zadania OPP:9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE