organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT - BYSTRA

 • KRS:0000120960
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT
 • Adres:43-360 BYSTRA, JASNA 17
 • Miasto:BYSTRA
 • Gmina:WILKOWICE
 • Powiat:BIELSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-20
 • Adres WWW:http://www.pracownia.org.pl
 • Konto bankowe:15813300030001042920000001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BYSTRA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE