organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "ARKA W MIEŚCIE" - OPOLE

 • KRS:0000113239
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "ARKA W MIEŚCIE"
 • Adres:45-086 OPOLE, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 19
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-21
 • Konto bankowe:37124031031111000034870204
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE