organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM PATRZ SERCEM W LIKWIDACJI - MYŚLNIEW

 • KRS:0000130466
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM PATRZ SERCEM W LIKWIDACJI
 • Adres:63-507 KOBYLA GÓRA, 73
 • Miasto:MYŚLNIEW
 • Gmina:KOBYLA GÓRA
 • Powiat:OSTRZESZOWSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-04
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszenie-patrz-sercem.com/
 • Konto bankowe:07124069281111000056060409
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP