organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM IM.ŚW.ANTONIEGO - MOSINA

 • KRS:0000104365
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM IM.ŚW.ANTONIEGO
 • Adres:62-050 MOSINA, KOŚCIUSZKI 1
 • Miasto:MOSINA
 • Gmina:MOSINA
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-05-27
 • Konto bankowe:63904800070000369420000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MOSINA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE