organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "RADOŚĆ W MYSŁOWICACH - MYSŁOWICE

 • KRS:0000013242
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "RADOŚĆ W MYSŁOWICACH
 • Adres:41-404 MYSŁOWICE, LARYSKA 7
 • Miasto:MYSŁOWICE
 • Gmina:M. MYSŁOWICE
 • Powiat:M. MYSŁOWICE
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-17
 • Adres WWW:http://wtzradosc.org
 • Konto bankowe:60124043151111000052986705
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MYSŁOWICE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE