organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I ICH RODZINOM - ELPIS - OPOLE

 • KRS:0000203826
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I ICH RODZINOM - ELPIS
 • Adres:45-342 OPOLE, DRZYMAŁY 1 A
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-11-22
 • Adres WWW:http://wolontariat.opole.pl
 • Konto bankowe:66168012350000300010629127
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE