organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ŚWIATŁO NADZIEI" - ŚMIGIEL

 • KRS:0000095767
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ŚWIATŁO NADZIEI"
 • Adres:64-030 ŚMIGIEL, KOŚCIUSZKI 20
 • Miasto:ŚMIGIEL
 • Gmina:ŚMIGIEL
 • Powiat:KOŚCIAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-31
 • Adres WWW:http://www.swiatlonadziei.interbit.pl
 • Konto bankowe:91866700030003551020000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE