organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-KULTURALNE W SKRZELCZYCACH - SKRZELCZYCE

 • KRS:0000155263
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-KULTURALNE W SKRZELCZYCACH
 • Adres:26-015 PIERZCHNICA,
 • Miasto:SKRZELCZYCE
 • Gmina:PIERZCHNICA
 • Powiat:KIELECKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-29
 • Konto bankowe:11848300012001004198860001
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP