organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "OPOLSKI PROJEKTOR ANIMACJI KULTURALNYCH" - OPOLE

 • KRS:0000326670
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "OPOLSKI PROJEKTOR ANIMACJI KULTURALNYCH"
 • Adres:45-037 OPOLE, H. SIENKIEWICZA 20 OF
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-30
 • Adres WWW:http://www.opak.org.pl
 • Konto bankowe:42194010763079383100000000
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE