organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA" - KALINÓWKA

 • KRS:0000102889
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA"
 • Adres:21-040 ŚWIDNIK, 77B
 • Miasto:KALINÓWKA
 • Gmina:GŁUSK
 • Powiat:LUBELSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-05
 • Adres WWW:http://www.naszaszkola.lublin.pl
 • Konto bankowe:19868900070000383820000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE