organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KICINA I OKOLIC - "LEN" - KICIN

 • KRS:0000299918
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KICINA I OKOLIC - "LEN"
 • Adres:62-004 CZERWONAK, NOWE OSIEDLE 52
 • Miasto:KICIN
 • Gmina:CZERWONAK
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-01-06
 • Konto bankowe:25114011240000330017001002
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE