organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNYCH W GMINIE ŁUBNIANY "ANIMATOR" - ŁUBNIANY

 • KRS:0000231615
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNYCH W GMINIE ŁUBNIANY "ANIMATOR"
 • Adres:46-024 ŁUBNIANY, OPOLSKA 53
 • Miasto:ŁUBNIANY
 • Gmina:ŁUBNIANY
 • Powiat:OPOLSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-01
 • Adres WWW:http://www.lodzk.opole.pl
 • Konto bankowe:95889700042001000594440001
 • Zadania OPP:12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE