organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GÓRKI - GÓRKI

 • KRS:0000289743
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GÓRKI
 • Adres:36-200 BRZOZÓW, 73
 • Miasto:GÓRKI
 • Gmina:BRZOZÓW
 • Powiat:BRZOZOWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-01-05
 • Konto bankowe:95864211132011931771150001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE