organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY WIEJSKIEJ "JESTEŚMY RAZEM" - GARBATÓWKA

 • KRS:0000200857
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY WIEJSKIEJ "JESTEŚMY RAZEM"
 • Adres:21-070 CYCÓW, 9
 • Miasto:GARBATÓWKA
 • Gmina:CYCÓW
 • Powiat:ŁĘCZYŃSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-09
 • Konto bankowe:25819100032001000950640001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE