organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH "PROMYK" - SZCZYTNO

 • KRS:0000160511
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH "PROMYK"
 • Adres:12-100 SZCZYTNO, PASYMSKA 21 A
 • Miasto:SZCZYTNO
 • Gmina:SZCZYTNO
 • Powiat:SZCZYCIEŃSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-23
 • Adres WWW:http://www.promyk.org.pl
 • Konto bankowe:61116022020000000037298631
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SZCZYTNO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE