organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH NADZIEI" - ŁOPIENNO

 • KRS:0000300244
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH NADZIEI"
 • Adres:62-213 ŁOPIENNO, 119
 • Miasto:ŁOPIENNO
 • Gmina:MIELESZYN
 • Powiat:GNIEŹNIEŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-17
 • Konto bankowe:58175010190000000004339843
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP