organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "JÓZEF" - OPOLE

 • KRS:0000299861
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "JÓZEF"
 • Adres:OPOLE 45-737, PRÓSZKOWSKA 74
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-02-28
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszeniejozef.pl
 • Konto bankowe:16105015041000002327990376
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE