organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU "UCZYMY SIĘ ŻYĆ RAZEM" - OPOLE

 • KRS:0000165247
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU "UCZYMY SIĘ ŻYĆ RAZEM"
 • Adres:45-256 OPOLE, JANA BYTNARA "RUDEGO" 2
 • Miasto:OPOLE
 • Gmina:M. OPOLE
 • Powiat:M. OPOLE
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-05
 • Adres WWW:http://www.autyzmopole.pl
 • Konto bankowe:23889700042001001730780001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOLE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE