organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE KULTURALNE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "WARMIA" - OLSZTYN

 • KRS:0000073068
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE KULTURALNE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "WARMIA"
 • Adres:10-233 OLSZTYN, PARKOWA 1
 • Miasto:OLSZTYN
 • Gmina:M. OLSZTYN
 • Powiat:M. OLSZTYN
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-07
 • Konto bankowe:59109027180000000674004035
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OLSZTYN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE