organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE KULTURALNE "CHÓR BEL CANTO" - JORDANÓW

 • KRS:0000266553
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE KULTURALNE "CHÓR BEL CANTO"
 • Adres:34-240 JORDANÓW, KOLEJOWA 9
 • Miasto:JORDANÓW
 • Gmina:JORDANÓW
 • Powiat:SUSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-01-29
 • Adres WWW:http://www.belcanto.yoyo.pl
 • Konto bankowe:33879900010000000008950001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JORDANÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE