organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE INICJATYW WYCHOWAWCZYCH IMIENIA KSIĘDZA WIESŁAWA SIWCA - SANOK

 • KRS:0000224100
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE INICJATYW WYCHOWAWCZYCH IMIENIA KSIĘDZA WIESŁAWA SIWCA
 • Adres:38-500 SANOK, ZAGRODY 1
 • Miasto:SANOK
 • Gmina:SANOK
 • Powiat:SANOCKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-15
 • Konto bankowe:43864211842018001176070001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SANOK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE