organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE DZIEDUSZYC I SOSEN - SOSNY

 • KRS:0000235198
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE DZIEDUSZYC I SOSEN
 • Adres:66-460 WITNICA, 14
 • Miasto:SOSNY
 • Gmina:WITNICA
 • Powiat:GORZOWSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-12-22
 • Konto bankowe:76835500090021031120000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP