organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "DAĆ NADZIEJĘ" - LUBIN

 • KRS:0000100960
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "DAĆ NADZIEJĘ"
 • Adres:59-300 LUBIN, PARKOWA 8
 • Miasto:LUBIN
 • Gmina:LUBIN
 • Powiat:LUBIŃSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-26
 • Adres WWW:http://www.nadziejalubin.cba.pl
 • Konto bankowe:62109020820000000546012822
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE