organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "CZŁOWIEK W POTRZEBIE - WOLONTARIAT GORZOWSKI" - GORZÓW WIELKOPOLSKI

 • KRS:0000156843
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "CZŁOWIEK W POTRZEBIE - WOLONTARIAT GORZOWSKI"
 • Adres:66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, WALCZAKA 42
 • Miasto:GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Gmina:M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Powiat:M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-17
 • Adres WWW:http://www.praca-nadzieja.pl
 • Konto bankowe:18124036401111000041798166
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GORZÓW WIELKOPOLSKI
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE