organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ DZIECI" - SZCZYTNO

 • KRS:0000320711
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ DZIECI"
 • Adres:12-100 SZCZYTNO NIEPODLEGŁOŚCI 15
 • Miasto:SZCZYTNO
 • Gmina:SZCZYTNO
 • Powiat:SZCZYCIEŃSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-17
 • Konto bankowe:65102036390000870200858399
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SZCZYTNO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE