organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY ROLNICZEJ W CZERNICHOWIE - CZERNICHÓW

 • KRS:0000143111
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY ROLNICZEJ W CZERNICHOWIE
 • Adres:32-070 CZERNICHÓW, 1
 • Miasto:CZERNICHÓW
 • Gmina:CZERNICHÓW
 • Powiat:KRAKOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-02-07
 • Adres WWW:http://www.czernichow.edu.pl
 • Konto bankowe:04859100070060000031600001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE