organizacje pożytku publicznego

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ - BIELSKO-BIAŁA

 • KRS:0000100731
 • Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
 • Adres:43-300 BIELSKO-BIAŁA, GÓRSKA 94
 • Miasto:BIELSKO-BIAŁA
 • Gmina:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Powiat:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-22
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIELSKO-BIAŁA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE