organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W IŁAWIE - IŁAWA

 • KRS:0000340480
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W IŁAWIE
 • Adres:14-200 IŁAWA 1 MAJA 5 A
 • Miasto:IŁAWA
 • Gmina:IŁAWA
 • Powiat:IŁAWSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-27
 • Adres WWW:http://psouu.ilawa.pl
 • Konto bankowe:63883100022001000770860001
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - IŁAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE