organizacje pożytku publicznego

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG WIELKOPOLSKI - POZNAŃ

 • KRS:0000074145
 • Nazwa: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG WIELKOPOLSKI
 • Adres:61-714 POZNAŃ, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 29
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-03
 • Konto bankowe:61109013590000000035018404
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE