organizacje pożytku publicznego

PARAFIA WOJSKOWO-CYWILNA P.W. ŚW. KAZIMIERZA - CHEŁMSKI OŚRODEK WSPARCIA BLIŹNIEGO "CARITAS" - CHEŁM

 • KRS:0000224949
 • Nazwa: PARAFIA WOJSKOWO-CYWILNA P.W. ŚW. KAZIMIERZA - CHEŁMSKI OŚRODEK WSPARCIA BLIŹNIEGO "CARITAS"
 • Adres:22-100 CHEŁM, KOSZAROWA 16
 • Miasto:CHEŁM
 • Gmina:M. CHEŁM
 • Powiat:M. CHEŁM
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-24
 • Konto bankowe:19106000760000320000922930
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CHEŁM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE