organizacje pożytku publicznego

"NASZE DZIECI" - KROŚNICE

  • KRS:0000311090
  • Nazwa: "NASZE DZIECI"
  • Adres:56-300 SUŁÓW, KOLEJOWA 43
  • Miasto:KROŚNICE
  • Gmina:KROŚNICE
  • Powiat:MILICKI
  • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2008-07-31
  • Konto bankowe:62958200002000002107280003
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE